| начало | състав | публикации | проекти | дейности | еБиблиотека | история | контакти |    

СЪСТАВ

Име CV Телефон e-Mail
доц. д-р инж. Румен Андреев CV 02-872-0132 вътр.127 rumen.andreev@iict.bas.bg
доц. д-р инж. Светозар Илчев CV svetozar.ilchev@iict.bas.bg
доц. д-р инж. Екатерина Оцетова-Дудин CV ekaterina.otsetova@iict.bas.bg
гл. асистент д-р инж. Александър Александров alexander.alexandrov@iict.bas.bg
асистент инж. Валентина Терзиева CV 02-872-0132 вътр.126 valentina.terzieva@iict.bas.bg
асистент инж. Едита Джамбазова CV edita.djambazova@iict.bas.bg
асистент инж. Катя Тодорова CV 02-872-0132 вътр.119 katia.todorova@iict.bas.bg
асистент маг. Павлин Кутинчев CV pavlin.kutinchev@iict.bas.bg
инж. Ани Бонева CV ani.boneva@iict.bas.bg
инж. Васил Колев CV vasil.kolev@iict.bas.bg
инж. Драгомир Димитров CV 02-979-3219 dragomir.dimitrov@iict.bas.bg
инж. Анжела Афузова CV 02-979-3219 angela.afuzova@iict.bas.bg
програмист д-р инж. Златолилия Илчева CV zlatoliliya.ilcheva@iict.bas.bg
програмист инж. Иван Гайдарски CV ivan.gaidarski@iict.bas.bg
програмист маг. Стоян Иванов stoyan.ivanov@iict.bas.bg
техник Красимир Бозаджиев 02-969-1650 krasimir.bozadzhiev@iict.bas.bg
техник Юлиян Петков CV yuliyan.petkov@iict.bas.bg


Актуализация: 10.11.2021