| за нас | състав | направления | дейности | публикации | семинари | връзки | еБиблиотека | история | контакти |    

ИИКТ - БАН, секция Комуникационни Системи и УслугиИнститутът по Информационни и Комуникационни Технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

Секция "Комуникационни системи и услуги" към ИИКТ-БАН е образувана от бившите секции "Интегрирани системи за цифрова обработка на информация" и "Отказоустойчиви компютърни и комуникационни системи" от ИККС-БАН, и секция "Мехатронни сензорни информационни системи" от ЦЛМП-БАН (Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене).


АНКЕТА

ИКТ в българското училище

Проучване на мнението на учителите относно използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в тяхната практика


Отговорите на анкетата са анонимни и ще бъдат използвани за научен и статистически анализ. Целта на проучването е некомерсиална.
Попълването ще Ви отнеме 15-20 мин.


CALL FOR PAPERS[PDF] 55 години автоматиката, кибернетиката и роботиката в БАН
доц. инж. Петър А. Петров, pan_petrov@abv.bg, Юли, 2015 г.


Актуализация: 31.03.2021