| за нас | състав | направления | дейности | публикации | семинари | връзки | еБибилиотека | история | контакти |    

НАПРАВЛЕНИЯ


 • Сензорни информационни системи
  Основните области на изследвания са: обработка на сензорна информация, методи за обработка на информация и управление на процеси, сензорно - информационни системи, връзка на разпределени системи с микропроцесорни контролери. Обект на научни и научно-приложни разработки е свързването на различни комуникационни интерфейси /среди с акцент върху връзката между безжични сензорни мрежи и стандартни системи/среди, и разработване на микропроцесорни разпределени системи за управление и обработка на информация. Дейността е насочена към проектиране на мрежови системи с включване на изследователски прибори в качеството на крайни устройства и безжична комуникация между тях; изследвания в областта на приложението на ZigBee технологията за управление на групи (рояци) от мобилни устройства; разширение на приложенията на безжични сензорни мрежи и работата по т.нар. направление SMART METERING, ориентирано към изграждане на безжични сензорни мрежи за битови нужди и отчитане на консумация; проучване и интегриране на стандартни безжични решения към индустриални приложения и процес-контрол.
 • Технологии за персонализирано електронно обучение
  Подходи за моделиране на обучаемия, адаптируеми и адаптивни среди за електронно обучение, инструменти за разработване на учебни материали/пособия, многократно използване на учебни материали/пособия, поддържане на колаборация между различен тип участници в учебния процес, комуникационни услуги за колаборация и многократно използване, обучителни технологии, разработване на обучителни електронни игри. Фокусът на изследванията е разработване на персонализирани електронни пособия за обучение на деца със специфични обучителни и комуникационни затруднения като деца с дислексия и аутизъм.
 • Гарантоспособни, сигурни и ризилиентни компютърни системи и мрежи
  Моделиране на отказоустойчиви системи и мрежи, разработване на симулационни модели на системи за работа в реално време, изследване на качеството на обслужване на комуникационни мрежи. В последните години усилията са насочени към изследвания в областта на информационната сигурност и развитието на концепцията за resilience (ризилиънс): изследвания на бъдещи и нововъзникващи заплахи за информационната сигурност, разработване на методи и модели за намаляване на уязвимостите в системите/мрежите, повишаване на защитеността на мрежите от атаки (например в безжични сензорни мрежи), внедряване на средства за защита в системите за управление, работещи в отворена мрежова среда. Предвиждат се и изследвания относно развитие на модела на гарантоспособност и сигурност с нови свойства: самовъзстановяване, адаптация към непрекъснато променящи се обстоятелства, самообучение с цел по-ефективно справяне с бъдещи предизвикателства, т.е. използване и прилагане на подхода "ризилиънс".

 • Компресия, обработка, разпознаване и сигурност на цифрова визуална информация
  Беззагубна компресия на цифрови изображения с нива на сиво и цветни цифрови изображения, методи за скрити комуникации на базата на цифрови носещи изображения, използване на цифрови водни знаци за идентификация на мултимедийни документи и проверка на техния интегритет, установяване автентичността на мултимедийни документи чрез използване на биометрични водни знаци.

Актуализация: 27.01.2020