| за нас | състав | направления | дейности | публикации | семинари | връзки | еБиблиотека | история | контакти |    

ДЕЙНОСТИ


 • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
 • НАУЧНО ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
 • УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 • Докторанти:

  • Анна Кръстева, задочен докторант. Ръководител доц. Р. Андреев, 2021-2024
  • Валентина Терзиева, докторант на самостоятелна подготовка Ръководители: доц. Румен Андреев, проф. Боян Бончев /СУ/, 2020-2022
  • Едита Джамбазова, докторант на самостоятелна подготовка Ръководители: доц. Румен Андреев, 2020-2023
  • Иван Гайдарски, редовен, 2016 - 2018, ръководител доц. д-р Румен Андреев
  • Теодор Савов, задочен, 2016 - 2020, ръководител доц. д-р Румен Андреев
  • Павлин Кутинчев, редовен, 2017 - 2020, ръководител доц. д-р Румен Андреев
  • Стефан Стефанов, ?задочен, 2017 - 2020, ръководител доц. д-р Нина Добринкова
  • Тодор Велев, ?задочен, 2017 - 2021, ръководител доц. д-р Нина Добринкова

 • НАУЧНИ ФОРУМИ
 • ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ


Актуализация: 30.03.2020