| начало | състав | публикации | проекти | дейности | еБиблиотека | история | контакти |    

ДЕЙНОСТИ


 • НАУЧНО ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
 • УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 • Докторанти:

  • Анна Кръстева, задочен докторант. Ръководител доц. Р. Андреев, 2021-2024
  • Валентина Терзиева, докторант на самостоятелна подготовка Ръководители: доц. Румен Андреев, проф. Боян Бончев /СУ/, 2020-2022
  • Едита Джамбазова, докторант на самостоятелна подготовка Ръководители: доц. Румен Андреев, 2020-2023
  • Иван Гайдарски, редовен, 2016 - 2018, ръководител доц. д-р Румен Андреев
  • Теодор Савов, задочен, 2016 - 2020, ръководител доц. д-р Румен Андреев
  • Павлин Кутинчев, редовен, 2017 - 2020, ръководител доц. д-р Румен Андреев
  • Стефан Стефанов, ?задочен, 2017 - 2020, ръководител доц. д-р Нина Добринкова
  • Тодор Велев, ?задочен, 2017 - 2021, ръководител доц. д-р Нина Добринкова

 • НАУЧНИ ФОРУМИ
  • Конференции

   - Организиране и провеждане на 7th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering” (BdKCSE’2021).
   Конференцията ще се състои на 28-30 октомври 2021 г. в сградата на НТС, гр. София.
   https://conference.ott-iict.bas.bg


   - Шеста международна конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE’2019“
   организатори: ИИКТ-БАН и САИ „Джон Атанасов“
   проведена на 21–22 ноември 2019 г. във Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. "Г.С.Раковски" №108 гр. София.


  • Семинари

   Постоянно действащ научен семинар на секцията

   09.03.2021 От 14:00 часа в блок 2, зала 507 се състоя научен семинар на секция КСУ.
   Дневен ред: Обсъждане на дисертационния труд на Иван Гайдарски.
   Тема: "Метод и модели за разработка на системи за информационна сигурност в организации".
   19.01.2021 От 14:00 ч. в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ (ул. Акад. Г. Бончев) се проведе Научен Семинар на секция Комуникационни Системи и Услуги.
   Тема: "Отдалечено наблюдение и управление на устройства – тенденции в съвременните технологии за комуникация"
   Лектор: д-р Светозар Илчев, избран за „доцент“ по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в секция „Комуникационни системи и услуги“ от НС на ИИКТ на 23.12.2020 г.

   27.04 2017 Покана: Семинар 27.04.2017
   Тема: "Ценностно базирани управленски решения: Мениджмънт и поддържане на решения и/или управление на сложни системи"
   Лектори: доц. Юрий Павлов, д-р Петър Петров
   19.01.2017 Тема: "Обзор на проблемите, свързани със сигурността в ИТ и Интернет от Неща (IoT)"
   Лектор: докторант Иван Гайдарски
     Тема: "Маршрутизация в безжичните сензорни мрежи"
   Лектор: докторант Теодор Савов

   27.01.2016 Тема: "Микроконтролери за комуникация в хетерогенни безжични мрежи"
   Лектор: гл. асист. д-р Светозар Илчев

   09.07.2014 Тема: "Ценностно базирани решения и управление на сложни системи"
   Лектор: доц. Юрий Павлов
   03.06.2014 Тема: "Оптимално стохастическо управление, Оптимално управление на портфолио"
   Лектор: доц. Юрий Павлов
   29.05.2014 Тема: "Изграждане на геотехническа, геофизична и строителна информационни системи в Ескишехир с помощта на ГИС"
   Лектор: доц. д-р Угур Авдан от Университета в Анадола - Ескишехир, Турция

   17.09.2013 Тема: "Практическо приложение в съществуващи информационни системи на моделите за извличане на многофакторна (multiattribute) функция на полезност според теорията на полезността, теорията на измерването и теорията на вземането на решения"
   Лектор: доц. Юрий Павлов
   15.05.2013 Тема: "Използване на теорията на полезността и теорията на потенциалните функции в приложен аспект в информационна система за управление на бизнеса".
   Лектор: доц. Юрий Павлов

   20.12.2011 Тема: "Подобряване на сигурността при Интернет-базирани комуникационни платформи чрез методи за криене на цифрова информация".
   Лектор: Светозар Валериев, задочен докторант
   06.12.2011 Тема: "Приложение на размити системи за анализ и разрешаване на проблеми".
   Лектор: Маг. инж. Пламен Иванов
   14/15.04.2011 Тема: "Операционна система за работа в реално време EUROS на фирма Euros Embedding Systems Gmbh".
   Лектор: Д-р Станимир Кабаиванов, Euros Embedding Systems Gmbh
   31.03.2011 Тема: "Безжични мрежи за управление и наблюдение на обекти".
   Лектор: Маг. мат. Дичко Бъчваров
   10.02.2011 Тема: "Симулационни модели на динамични процеси, свързани с горски пожари и наводнения".
   Лектор: Асистент Нина Добринкова
   27.01.2011 Тема: "Фирма CS&S electronic GmbH, Krefeld, Germany. Възможности за сътрудничество".
   Лектор: Хари Сиъвърс (Mr. Harry Sievers).
   20.01.2011 Тема: "LINUX експериментална среда за работа с микропроцесорната фамилия MSP 430".
   Лектор: Калоян Димитров, редовен докторант.

   9.12.2010 Тема: "Безжични микроконтролери на фирма JENNIC".
   Лектор: маг. мат. Дичко Бъчваров
   25.11.2010 Тема: "Безжични сензорни мрежи (2)".
   Лектор: Доц. д-р Димитър Богданов
   11.11.2010 Тема: "Безжични сензорни мрежи".
   Лектор: Доц. д-р Димитър Богданов

  • Научни издания
   - Сборник BdKCSE'2018
   - Сборник BdKCSE'2017
   - Сборник BdKCSE'2016
   - Сборник BdKCSE'2015
   - Сборник BdKCSE'2014

 • ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ


Актуализация: 31.08.2021