| начало | състав | публикации | проекти | дейности | еБиблиотека | история | контакти |    

КОНТАКТИ


Адрес за кореспонденция:

ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, 1113 София
e-mail: css@iict.bas.bg

Местоположение

бул. Цариградско шосе, бл. 2, 1113 София
БГкарти
ГугълКарти

Ръководител секция:

доц. д-р Румен Андреев
Телефон: (02) 872 0132, вътр. 127
e-mail: rumen@isdip.bas.bg

Актуализация: 31.08.2021