| начало | състав | публикации | проекти | дейности | еБиблиотека | история | контакти |    

Електронна БИБЛИОТЕКА

Автор/и Заглавие Организация
1 Весела Георгиева Методи за оценка на болката и готовност на пациентите да си служат за тази цел със съвременни технологии Медицински факултет, Тракийски университет
2 Весела Георгиева Неорганични инсомнии - електроенцефалографски образ, диагностично и терапевтично значение Медицински факултет, Тракийски университет
3 Под редакцията на Румен Андреев International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE'2014 Комуникационни системи и услуги, ИИКТ-БАН
4 Под редакцията на Румен Андреев International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE'2015 Комуникационни системи и услуги, ИИКТ-БАН
5 Под редакцията на Румен Андреев International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE'2016 Комуникационни системи и услуги, ИИКТ-БАН
6 Доц. Юрий Павлов Ценностно базирани управленски решения: Мениджмънт и поддържане на решения и/или управление на сложни системи Комуникационни системи и услуги, ИИКТ-БАН
7 Росица Чобанова и Ljupco Kocarev Book-Forestry Sector in Bulgaria and Macedonia-en
8 Под редакцията на Румен Андреев International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE'2017 Комуникационни системи и услуги, ИИКТ-БАН
9 Под редакцията на Румен Андреев International Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE'2018 Комуникационни системи и услуги, ИИКТ-БАН


Актуализация: 31.08.2021