| за нас | състав | направления | дейности | публикации | семинари | връзки | еБиблиотека | история | контакти |    

СЕМИНАРИ


Постоянно действащ научен семинар на секцията

09.03.2021 От 14:00 часа в блок 2, зала 507 се състоя научен семинар на секция КСУ.
Дневен ред: Обсъждане на дисертационния труд на Иван Гайдарски.
Тема: "Метод и модели за разработка на системи за информационна сигурност в организации".
19.01.2021 От 14:00 ч. в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ (ул. Акад. Г. Бончев) се проведе Научен Семинар на секция Комуникационни Системи и Услуги.
Тема: "Отдалечено наблюдение и управление на устройства – тенденции в съвременните технологии за комуникация"
Лектор: д-р Светозар Илчев, избран за „доцент“ по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в секция „Комуникационни системи и услуги“ от НС на ИИКТ на 23.12.2020 г.

27.04 2017 Покана: Семинар 27.04.2017
Тема: "Ценностно базирани управленски решения: Мениджмънт и поддържане на решения и/или управление на сложни системи"
Лектори: доц. Юрий Павлов, д-р Петър Петров
19.01.2017 Тема: "Обзор на проблемите, свързани със сигурността в ИТ и Интернет от Неща (IoT)"
Лектор: докторант Иван Гайдарски
  Тема: "Маршрутизация в безжичните сензорни мрежи"
Лектор: докторант Теодор Савов

27.01.2016 Тема: "Микроконтролери за комуникация в хетерогенни безжични мрежи"
Лектор: гл. асист. д-р Светозар Илчев

09.07.2014 Тема: "Ценностно базирани решения и управление на сложни системи"
Лектор: доц. Юрий Павлов
03.06.2014 Тема: "Оптимално стохастическо управление, Оптимално управление на портфолио"
Лектор: доц. Юрий Павлов
29.05.2014 Тема: "Изграждане на геотехническа, геофизична и строителна информационни системи в Ескишехир с помощта на ГИС"
Лектор: доц. д-р Угур Авдан от Университета в Анадола - Ескишехир, Турция

17.09.2013 Тема: "Практическо приложение в съществуващи информационни системи на моделите за извличане на многофакторна (multiattribute) функция на полезност според теорията на полезността, теорията на измерването и теорията на вземането на решения"
Лектор: доц. Юрий Павлов
15.05.2013 Тема: "Използване на теорията на полезността и теорията на потенциалните функции в приложен аспект в информационна система за управление на бизнеса".
Лектор: доц. Юрий Павлов

20.12.2011 Тема: "Подобряване на сигурността при Интернет-базирани комуникационни платформи чрез методи за криене на цифрова информация".
Лектор: Светозар Валериев, задочен докторант
06.12.2011 Тема: "Приложение на размити системи за анализ и разрешаване на проблеми".
Лектор: Маг. инж. Пламен Иванов
14/15.04.2011 Тема: "Операционна система за работа в реално време EUROS на фирма Euros Embedding Systems Gmbh".
Лектор: Д-р Станимир Кабаиванов, Euros Embedding Systems Gmbh
31.03.2011 Тема: "Безжични мрежи за управление и наблюдение на обекти".
Лектор: Маг. мат. Дичко Бъчваров
10.02.2011 Тема: "Симулационни модели на динамични процеси, свързани с горски пожари и наводнения".
Лектор: Асистент Нина Добринкова
27.01.2011 Тема: "Фирма CS&S electronic GmbH, Krefeld, Germany. Възможности за сътрудничество".
Лектор: Хари Сиъвърс (Mr. Harry Sievers).
20.01.2011 Тема: "LINUX експериментална среда за работа с микропроцесорната фамилия MSP 430".
Лектор: Калоян Димитров, редовен докторант.

9.12.2010 Тема: "Безжични микроконтролери на фирма JENNIC".
Лектор: маг. мат. Дичко Бъчваров
25.11.2010 Тема: "Безжични сензорни мрежи (2)".
Лектор: Доц. д-р Димитър Богданов
11.11.2010 Тема: "Безжични сензорни мрежи".
Лектор: Доц. д-р Димитър Богданов

Актуализация: 31.03.2021